English

Top 10 emitenti din portofoliul SIF Muntenia

31 decembrie 2022

EmitentRamuraValoare (lei)VAN (%)
BANCA TRANSILVANIAActivitati financiare, bancare si de asigurari373.161.897,840020,1300
BIOFARM SA BUCURESTIIndustria chimica, petrochimica si de medicamente313.070.494,970016,8900
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALEActivitati financiare, bancare si de asigurari71.519.123,00003,8600
SIF BANAT-CRISANAActivitati financiare, bancare si de asigurari62.568.067,68003,3800
VOLUTHEMA PROPERTY DEVELOPER SATranzactii imobiliare, inchirieri, alte servicii57.632.709,00003,1100
OMV PETROM SA Utilitati (Energie electrica, termica, apa,gaze)57.506.370,18003,1000
ROMAERO SA BUCURESTIMetalurgie, constructii metalice, masini51.670.176,00002,7900
MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SAAlte activitati de servicii46.821.959,00002,5300
S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. MediasUtilitati (Energie electrica, termica, apa,gaze)43.886.828,75002,3700
FIROS S.A BUCURESTIIndustria materialelor de constructii42.397.814,00002,2900

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2021, SIF MUNTENIA S.A. informează investitorii că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2020 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 26.02.2021, ora 18, astfel:− pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro;− la adresa societăţii din Bucureşti, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2.Situațiile Financiare preliminare […]

Citeste mai departe