English

Top 10 emitenti din portofoliul SIF Muntenia

31 decembrie 2021

EmitentRamuraValoare (lei)VAN (%)
BANCA TRANSILVANIAActivitati financiare, bancare si de asigurari464.224.544,520023,4100
BIOFARM SA BUCURESTIIndustria chimica, petrochimica si de medicamente423.864.923,380021,3800
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALEActivitati financiare, bancare si de asigurari97.376.036,70004,9100
SIF BANAT-CRISANAActivitati financiare, bancare si de asigurari65.400.367,04003,3000
ROMAERO SA BUCURESTIMetalurgie, constructii metalice, masini51.024.298,80002,5700
S.N.G.N. ROMGAZ-S.A. MediasUtilitati (Energie electrica, termica, apa,gaze)45.340.035,00002,2900
GERMINA AGRIBUSINESS S.A.Comert, turism, hoteluri43.365.870,84002,1900
CI-CO SA BUCURESTITranzactii imobiliare, inchirieri, alte servicii42.356.658,00002,1400
FIROS S.A BUCURESTIIndustria materialelor de constructii37.224.058,00001,8800
BUCUR SA BUCURESTIComert, turism, hoteluri34.248.377,24001,7300

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2021, SIF MUNTENIA S.A. informează investitorii că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2020 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 26.02.2021, ora 18, astfel:− pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro;− la adresa societăţii din Bucureşti, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2.Situațiile Financiare preliminare […]

Citeste mai departe