English

Obiective investitii

SIF Muntenia este o societate de investiţii financiare de tip inchis cu o politica de investitii diversificata, care a fost infiintata si functioneaza pe baza de Act constitutiv.

Prin declaratia sa de misiune SIF Muntenia a fost structurata ca “fond balansat diversificat”.

SIF Muntenia investeste in instrumente financiare pe:

  • piata primara (actiuni la firme nou infiintate, achizitionarea de obligatiuni nou emise).
  • piata secundara reglementata (actiuni cotate pe piete reglementate de capital sau OTC) sau nereglementata (exemplu vanzari cumparari de actiuni la societati inchise).
  • piata secundara bancara (piata secundara a titlurilor de stat).
  • alte piete permise de cadrul legal aplicabil (titluri de participare la OPCVM, AOPC sau FIA cotate sau necotate, instrumente financiare complexe structurate).

SIF Muntenia nu investeste in instrumente financiare derivate.

OBIECTIVE PRIORITARE

Obiectivele prioritare ale SIF Muntenia sunt:

  • Continuarea procesului de restructurare a portofoliului si administrarea eficienta a acestuia astfel incat sa fie asigurata crestere sustenabila pe termen lung.
  • Continuarea procesului investitional, cu accent pe investitiile in Romania si in actiuni cotate.

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2021, SIF MUNTENIA S.A. informează investitorii că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2020 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 26.02.2021, ora 18, astfel:− pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro;− la adresa societăţii din Bucureşti, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2.Situațiile Financiare preliminare […]

Citeste mai departe