English

2015

Raport anual

Conform prevederilor Normei ASF nr. 39/2015, incepand cu data de 31 decembrie 2015 SIF MUNTENIA va intocmi si va face publice doar situatii financiare  IFRS.

Raportul  pentru anul 2015, situatiile financiare IFRS intocmite pentru 31 dec. 2015 precum si toate rapoartele periodice ce vor fi intocmite ulterior datei mai sus mentionate pot fi consultate accesand adresa

Raport trimestrul III

Raport semestru

Raport trimestrul I

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe