English

2016

AGOA SIF Muntenia din data de 30/31 august 2016

Materiale supuse aprobarii AGA convocata pentru 30/31 august 2016

Proceduri si alte documente privind desfasurarea AGOA

AGOA SIF Muntenia din data de 27/28 aprilie 2016

Materiale supuse aprobarii AGA convocata pentru 27/28 aprilie 2016

Situatii financiare IFRS intocmite de SIF Muntenia pentru 31 decembrie 2015

Proceduri si alte documente privind desfasurarea AGOA

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe