2011

Hotararile AGOA SIF Muntenia din data de 22 septembrie 2011

Materiale AGOA SIF MUNTENIA SA din 21/22 septembrie 2011

Proiecte de hotarari, formulare buletin vot prin corespondenta, procuri speciale de reprezentare

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA din 28 aprilie 2011

Materiale AGOA SIF MUNTENIA din 22/28 aprilie 2011

Situatii financiare (auditate)

Proiecte hotarari / procuri / buletine de vot (asa cum au fost modificate dupa completarea ordinii de zi)

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2021, SIF MUNTENIA S.A. informează investitorii că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2020 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 26.02.2021, ora 18, astfel:− pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro;− la adresa societăţii din Bucureşti, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2.Situațiile Financiare preliminare […]

Citeste mai departe