English

Registrul actionarilor

Evidenta actionarilor SIF MUNTENIA, a numarului de actiuni detinute de catre acestia precum si a tranzactiilor efectuate cu actiunile SIF4 este tinuta de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Actionarii SIF MUNTENIA trebuie sa se adreseze la DEPOZITARUL CENTRAL SA pentru serviciile privind:

  • modificarea datelor de identificare ale actionarilor (nume, adresa etc)
  • efectuarea transferurilor de proprietate pe caz de mostenire
  • efectuarea transferurilor directe intre rude si afini
  • eliberare de istoric de cont si sumarul pozitiilor de tranzactionare

Solicitarile pot fi transmise prin posta la adresa DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr. 34-36, sector 2, cod postal 020922.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul: http://www.depozitarulcentral.ro.

 

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2021, SIF MUNTENIA S.A. informează investitorii că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2020 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 26.02.2021, ora 18, astfel:− pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro;− la adresa societăţii din Bucureşti, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2.Situațiile Financiare preliminare […]

Citeste mai departe