English

Link-uri conform norme ASF

Prevenirea si combaterea spalarii banilor

Informatiile publicate mai jos cu respectarea prevederilor Dispunerii de masuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism.

Comitetul MONEYVAL
Declaratii publice emise de Comitetul MONEYVAL: www.coe.int/moneyval

Grupul de Actiune Financiara Internationala (G.A.F.I./F.A.T.F.)
Declaratii publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala: www.fatf-gafi.org

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.): www.onpcsb.ro

Sanctiuni internationale

Sanctiuni internationale afisate pe website-ul ASF

Lista consolidata a persoanelor, grupurilor si entitatilor care fac obiectul sanctiunilor financiare ale Uniunii Europene

Rezolutii adoptate de Consiliul de Securitate al ONU

Link-uri

Protectia datelor cu caracter personal

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe