English

Despre SIF Muntenia

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este de o societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern.

SIF MUNTENIA SA funcţionează pe baza unui contract de administrare încheiat cu Societatea de Administrare a Investiţiilor Muntenia Invest SA.

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/27499/1992 si are codul unic de inregistrare 3168735. Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este autorizata în calitate de Fond de Investitiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.), conform Autorizației ASF nr. 151/09.07.2021, fiind înscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021.

Conducerea SIF Muntenia

In conformitate cu prevederile Actului constitutiv, SIF MUNTENIA SA este administrata de societatea de administrare a investitiilor MUNTENIA INVEST SA. SAI MUNTENIA INVEST SA asigura administrarea portofoliului de active financiare ale SIF MUNTENIA SA, precum si exercitarea oricaror activitati auxiliare si adiacente administrarii acestui portofoliului, asa cum acestea sunt definite in legislatia in vigoare si in reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.).

Intre sedintele Adunarilor Generale ale Actionarilor, activitatea SAI MUNTENIA INVEST SA este supravegheata de catre Consiliul Reprezentantilor Actionarilor (CRA). Consiliu este compus din 3 membrii alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor si are atributiile specificate in Actul Constitutiv al SIF Muntenia.

Activitatile specifice privind depozitarea/custodia activelor ale SIF MUNTENIA SA sunt asigurate de catre societatea de depozitare BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE – GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA  in baza unui contract de depozitare custodie incheiat cu respectarea  prevederilor legale in vigoare.

Evidenta actionarilor SIF MUNTENIA SA si a numarului de actiuni SIF4 detinute de catre acestia  este tinuta  de catre societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL S.A. in baza prevederilor contractului de registru.

Auditul financiar al SIF MUNTENIA a fost asigurat de KPMG AUDIT SRL, până la exercițiul financiar 2021, inclusiv.
Începând cu exercițiul financiar 2022, auditul financiar al SIF MUNTENIA este asigurat de Deloitte Audit SRL.

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2023

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2024, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2023 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 29.02.2024, ora 18, astfel: • pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; • la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe