English

Consiliul reprezentantilor actionarilor

Consiliul reprezentantilor actionarilor SIF Muntenia (CRA) asigura supravegherea activitatii desfasurate de catre SAI MUNTENIA INVEST intre Adunarile Generale ale Actionarilor. Atributiile CRA sunt cele specificate in Actul constitutiv al SIF Muntenia. CRA este compus din 3 persoane alese de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani.

In acest moment Consiliul reprezentantilor actionarilor este compus din:

  • Stefan Dragos Gioga

    Presedinte al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

  • Robert-Cosmin Pana

    Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

  • George - Alin Stefan

    Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe