English

Calendarul de comunicare financiara al SIF Muntenia pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021:

1Prezentarea rezultatelor financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 202026.02.2021
2Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020în ultima decadă a lunii aprilie 2021*
3Prezentarea raportului anual și a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020în ultima decadă a lunii aprilie 2021, în 24 ore de la aprobarea AGA*
4Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul I al anului 202117.05.2021
5Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare individuale obţinute în semestrul I al anului 202131.08.2021
6Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul III al anului 202115.11.2021
* Informaţiile privind data certă pentru evenimentele de la punctele 2 şi 3 vor fi comunicate ulterior adoptării de către administratorul SIF MUNTENIA SA a hotărârii referitoare la data convocării Adunării Generale a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020.

Evenimentele reprezentând conferințe telefonice și/sau întâlniri cu analiștii și investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare vor fi comunicate ulterior stabilirii acestora, după caz.

Vezi toate stirile