English

Investitii cu perspectiva

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA este de o societate pe acţiuni, persoană juridică română de drept privat, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, de tip închis, administrat extern, cu peste 5 milioane de actionari.

Acțiunile SIF Muntenia SA sunt admise la tranzacţionare la cota Bursei de Valori Bucuresti, categoria Premium.

Societatea are un portofoliu de instrumente financiare compus din următoarele categorii principale de instrumente financiare: acțiuni, obligațiuni, unități de fond, depozite bancare.

Afla mai multe despre noi

Evolutie pret actiuni SIF4

Data: 22.09.2023

Valorile de mai jos sunt preturile de inchidere din ziua precedenta si au scop informativ, nefiind destinate fundamentarii deciziilor investitionale.

Istoric de tranzactionare si indicatori bursieri Mai departe
Pret inchidere
1,5250 (lei)
Pret minim
1,5250 (lei)
Pret maxim
1,5600 (lei)
Variatie
-2,2400 (%)
Volum total
13.538 (actiuni)
Capitalizare
1.196.583.931,5300 (lei)

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe