English

Protectia datelor cu caracter personal

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ale actionarilor persoane fizice si/sau reprezentantilor legali ai actionarilor persoane juridice ai S.I.F. Muntenia S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire l prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, S.I.F. Muntenia S.A.are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal incluse in registrul actionarilor societatii furnizat de catre S.C. DepozitarulCentral S.A., precum si datele furnizate de actionarii insisi, un membru al familiei lor sau o alta
persoana.S.I.F. Muntenia utilizeaza datele cu caracter personal ale actionarilor sai pentru realizarea obligatiilor legale privind calculul, inregistrarea si plata dividendelor ce li se cuvin, pentru expedierea procurilor special si/sau a buletinelor de vot si/sau de reprezentare in cadrul adunarilor generale ale actionarilor, precum si pentru transmiterea de raspunsuri in scris la intrebarile adresate societatii.

Datele cu caracter personal ale actionarilor sunt destinate utilizarii de catre S.I.F. Muntenia in scopurile mai sus mentionate si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari:
– actionarii societatii si reprezentantii legali ai acestora;
– reprezentantii conventionali ai persoanei vizate;
– autoritatile publice central sau locale;
– S.C. Depozitarul Central S.A.,CNVM, ANAF;
– partenerii contractuali cu care societatea a incheiat contracte in vederea platii dividendelor si expedierii corespondentei si societatile bancare in vederea platii dividendelor.

S.I.F. Muntenia este obligata sa comunice date cu caracter personal solicitate de instantele de judecata, procurori, organe de urmarire penala, doar daca acestea sunt necesare desfasurarii unor anchete sau procese.
In vederea realizarii scopurilor mai sus mentionate, actionarii persoane fizice si reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice au obligatia de a ne furniza datele cu caracter personal solicitate, in caz contrar obligatiile legale ale societatii nu vor putea fi indeplinite.
Va informam ca orice modificari de date in registrul actionarilor (schimbari de nume, adresa, transferuri de actiuni, etc.) se realizeaza numai de catre S.C. Depozitarul Central S.A. (cu sediul in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etajul 3), la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, persoanele vizate au dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata persoanele vizate au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ale actionarilor persoane fizice si/sau reprezentantilor legali ai actionarilor persoane juridice ai S.I.F. Muntenia S.A. cand prelucrarea datelor de catre S.I.F. Muntenia este obligatorie. De asemenea, orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Obligatiile legale mai sus mentionate sunt puse in aplicare, conform Statutului SIF Muntenia S.A., de catre administratorul sau S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, ne puteti transmite o cerere scrisa, datata si semnata la adresa:
S.A.I. Muntenia Invest S.A.
Biroul Relatii cu Actionarii
Splaiul Unirii, nr. 16, Sector 3
Bucuresti Cod Postal 040035