English

Obiective investitii

SIF Muntenia este o societate de investiţii financiare de tip inchis cu o politica de investitii diversificata, care a fost infiintata si functioneaza pe baza de Act constitutiv.

Prin declaratia sa de misiune SIF Muntenia a fost structurata ca “fond balansat diversificat”.

SIF Muntenia investeste in instrumente financiare pe:

  • piata primara (actiuni la firme nou infiintate, achizitionarea de obligatiuni nou emise).
  • piata secundara reglementata (actiuni cotate pe piete reglementate de capital sau OTC) sau nereglementata (exemplu vanzari cumparari de actiuni la societati inchise).
  • piata secundara bancara (piata secundara a titlurilor de stat).
  • alte piete permise de cadrul legal aplicabil (titluri de participare la OPCVM, cotate sau necotate, instrumente financiare complexe structurate).

SIF Muntenia nu investeste in instrumente financiare derivate.

Obiectivul general al administrarii este mentinerea SIF Muntenia ca un fond balansat diversificat, care sa imbine o creştere echilibrata a activului cu venituri moderate, la un grad de risc mediu.

OBIECTIVE PRIORITARE

Obiectivele prioritare ale SIF Muntenia sunt:

  • Continuarea procesului de restructurare a portofoliului si administrarea eficienta a acestuia astfel incat sa fie asigurata crestere sustenabila pe termen lung.
  • Continuarea procesului investitional, cu accent pe investitiile in Romania si in actiuni cotate.