English

2015

Raport anual

Conform prevederilor Normei ASF nr. 39/2015, incepand cu data de 31 decembrie 2015 SIF MUNTENIA va intocmi si va face publice doar situatii financiare  IFRS.

Raportul  pentru anul 2015, situatiile financiare IFRS intocmite pentru 31 dec. 2015 precum si toate rapoartele periodice ce vor fi intocmite ulterior datei mai sus mentionate pot fi consultate accesand adresa

Raport trimestrul III

Raport semestru

Raport trimestrul I