English

Calendar financiar

Calendarul de comunicare financiara al SIF Muntenia pentru anul 2019 asa cum a fost aprobat prin hotararea Consiliului de administratie al SAI MUNTENIA INVEST din 23.01.2019

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 201828.02.2019
Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 201822/23 aprilie 2019
Prezentarea rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2018, conform IFRS23/24 aprilie 2019
Prezentarea rezultatelor financiare obţinute în trimestrul I al anului 201915.05.2019
Prezentarea rezultatelor financiare obţinute în semestrul I al anului 201913.08.2019
Prezentarea rezultatelor financiare obţinute în trimestrul III al anului 201915.11.2019
Ședințe/conferințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii, după cazVor fi comunicate ulterior