English

Calendar financiar

Calendarul de comunicare financiara al SIF Muntenia pentru anul 2023 asa cum a fost aprobat prin hotararea Consiliului de administratie al SAI MUNTENIA INVEST din 27.01.2023

Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 28.02.2023
Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2022 a doua jumătate a lunii aprilie 2023*
Prezentarea raportului anual și a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2022 a doua jumătate a lunii aprilie 2023, în 24 ore de la aprobarea AGA*
Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul I al anului 2023 15.05.2023
Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în semestrul I al anului 2023 31.08.2023
Prezentarea raportului și a rezultatelor financiare obţinute în trimestrul III al anului 2023 15.11.2023

Evenimentele reprezentând conferințe telefonice și/sau întâlniri cu analiștii și investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare vor fi comunicate ulterior stabilirii acestora, după caz.

* Informaţiile privind data certă pentru evenimentele de la punctele 2 şi 3 vor fi comunicate ulterior adoptării de către administratorul SIF MUNTENIA SA a hotărârii referitoare la data convocării Adunării Generale a Acţionarilor pentru aprobarea rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2022.

 

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2021, SIF MUNTENIA S.A. informează investitorii că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2020 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 26.02.2021, ora 18, astfel:− pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro;− la adresa societăţii din Bucureşti, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2.Situațiile Financiare preliminare […]

Citeste mai departe