English

Calendar financiar

Calendarul de comunicare financiara al SIF Muntenia pentru anul 2017 asa cum a fost aprobat prin hotararea Consiliului de administratie al SAI MUNTENIA INVEST din 26.01.2017

Prezentarea rezultatelor financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 201615.02.2017
Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 201626/27 aprilie 2017
Prezentarea rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2016, conform IFRS27/28 aprilie 2017 (în maximum 24 ore de la aprobarea lor în AGA)
Prezentarea rezultatelor financiare obţinute în trimestrul I al anului 201711.05.2017
Prezentarea rezultatelor financiare obţinute în semestrul I al anului 201714.08.2017
Adunarea Generală a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare consolidate întocmite pentru 31 decembrie 2016 conform IFRS30/31.08.2017
Prezentarea situațiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2016 întocmite conform IFRS31.08.2017
Prezentarea rezultatelor financiare obţinute în trimestrul III al anului 201713.11.2017
Ședințe/conferințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii, după cazVor fi comunicate ulterior