2019

Oferta publica de cumparare actiuni proprii conform hotararii AGEA din 22 aprilie 2019

AGOA si AGEA SIF Muntenia din data de 22/23 aprilie 2019

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Punctul 4 de pe ordinea de zi

Punctul 5 de pe ordinea de zi

Punctul 6 de pe ordinea de zi

Punctul 7 de pe ordinea de zi

Alte documente privind AGOA sif Muntenia din data de 22/23 aprilie 2019

AGEA SIF Muntenia din data de 22/23 aprilie 2019

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Punctul 4 de pe ordinea de zi

Alte documente privind AGEA din data de 22/23 aprilie 2019