2014

2014

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA SA din 26 iunie 2014

AGOA SIF Muntenia din data de 25/26 iunie 2014

ENGLISH VERSION

Formulare procuri speciale/ Buletine de vot prin corespondenta

Hotararile AGOA SIF Muntenia din 14/15 aprilie 2014

AGOA SIF Muntenia din data de 14/15 aprilie 2014

Actul Constitutiv al SIF Muntenia si Regulamentul CNVM nr. 6/2009

ENGLISH VERSION

Situatiile financiare la 31.12.2013 (auditate)

Formulare Procuri speciale/ Buletine de vot prin corespondenta

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2021, SIF MUNTENIA S.A. informează investitorii că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2020 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 26.02.2021, ora 18, astfel:− pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro;− la adresa societăţii din Bucureşti, strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2.Situațiile Financiare preliminare […]

Citeste mai departe