2012

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA din 7 iulie 2012

AGOA SIF Muntenia din data de 06/07 iulie 2012

CV-urile candidatilor la un loc in Consiliul Reprezentantilor Actionarilor SIF Muntenia

Formulare pentru buletine de vot prin corespondenta si pentru procuri de reprezentare

Actul constitutiv al SIF Muntenia si Regulamentul CNVM nr. 6/2009

Hotararile AGOA SIF MUNTENIA din 12 aprilie 2012

AGOA SIF Muntenia din data de 11/12 aprilie 2012

Raport anual privind administrarea SIF Muntenia

Situatiile financiare ale SIF Muntenia la 31.12.2011 (auditate)

Documente privind propunerea de prelungire a contractului de audit incheiat cu KPMG Audit SRL

Documente privind exercitarea dreptului de vot la AGOA din 11/12 aprilie 2012

AGEA SIF Muntenia din data de 18/20 februarie 2012