English

Registrul actionarilor

Evidenta actionarilor SIF MUNTENIA, a numarului de actiuni detinute de catre acestia precum si a tranzactiilor efectuate cu actiunile SIF4 este tinuta de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA.

Actionarii SIF MUNTENIA trebuie sa se adreseze la DEPOZITARUL CENTRAL SA pentru serviciile privind:

  • modificarea datelor de identificare ale actionarilor (nume, adresa etc)
  • efectuarea transferurilor de proprietate pe caz de mostenire
  • efectuarea transferurilor directe intre rude si afini
  • eliberare de istoric de cont si sumarul pozitiilor de tranzactionare

Solicitarile pot fi transmise prin posta la adresa DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, Bulevardul Carol I, nr. 34-36, sector 2, cod postal 020922.

Pentru mai multe informatii va rugam sa accesati site-ul: http://www.depozitarulcentral.ro.