Romana

SIF Muntenia’s General Shareholders’ Meeting August 31st, 2016

Pe data de 31.08.2016 s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor SIF Muntenia SA care a aprobat situatiile financiare consolidate intocmite pentru data de 31 august 2015. La AGOA au participat actionari ce deţin 166.449.683 acţiuni, reprezentand 20,6248% din numarul total de drepturi de vot.

Read more