English

Date de identificare

DenumireSOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA S.A.
Simbol la Bursa de Valori BucurestiSIF4
Reprezentant legalSAI MUNTENIA INVEST SA legal reprezentata de catre domnul Adrian Simionescu - Presedinte CA
Sediul centralStrada S.V. Rahmaninov, Nr. 46-48, Sector 2, Cod Postal 020199, BUCURESTI
Sucursale
Capital social subscris si varsat78.464.520,10
Numar total de actiuni emise784.645.201
Valoare nominala a actiunii0,1000
Cod fiscal/CUI3168735
Numar Oficiul Registrului ComertuluiJ40/27499/1992
Numar in Registrul ASFPJR09SIIR400005
Cod LEI2549007DHG4WLBMAAO98
Registrul actiunilor si al actionarilorDEPOZITARUL CENTRAL SA
Servicii de depozitare si custodieBRD-GSG DIRECTIA TITLURI
Auditor financiarDELOITTE AUDIT SRL

Disponibilitatea situatiilor financiare preliminare aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022

În conformitate cu Calendarul de Comunicare Financiară pentru anul 2023, SIF Muntenia SA informează investitorii în legătură cu faptul că Situațiile Financiare preliminare pentru exerciţiul financiar 2022 (neauditate) sunt disponibile începând cu data de 28.02.2023, ora 18, astfel: − pe site-ul societăţii la adresa www.sifmuntenia.ro; − la sediul societăţii din strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. […]

Citeste mai departe

Actualizarea calendarului de comunicare financiara pentru anul 2021

În conformitate cu reglementările în vigoare, Calendarul de Comunicare Financiară al SIF MUNTENIA SA pentru anul 2021, actualizat ca urmare a deciziei de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 28/29 aprilie 2021: 1 Adunarea Generală a Acţionarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2020 28/29.04.2021 […]

Citeste mai departe