English

Consiliul reprezentantilor actionarilor

Consiliul reprezentantilor actionarilor SIF Muntenia (CRA) asigura supravegherea activitatii desfasurate de catre SAI MUNTENIA INVEST intre Adunarile Generale ale Actionarilor. Atributiile CRA sunt cele specificate in Actul constitutiv al SIF Muntenia. CRA este compus din 11 persoane alese de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani.

In acest moment Consiliul reprezentantilor actionarilor este compus din:

 • Marius Pantea

  Presedinte al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Andrei Diaconescu

  Vicepresedinte al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Iulian Aursulesei

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Gheorghe Balteanu

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Sergiu Busila

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Emil Cazan

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Daniel Florian Miron

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Petre Pavel Szel

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Vicentiu Octavian Zorzolan

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

 • Adrian Stavaru

  Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor