English

Consiliul reprezentantilor actionarilor

Consiliul reprezentantilor actionarilor SIF Muntenia (CRA) asigura supravegherea activitatii desfasurate de catre SAI MUNTENIA INVEST intre Adunarile Generale ale Actionarilor. Atributiile CRA sunt cele specificate in Actul constitutiv al SIF Muntenia. CRA este compus din 3 persoane alese de catre Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani.

In acest moment Consiliul reprezentantilor actionarilor este compus din:

  • Stefan Dragos Gioga

    Presedinte al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

  • Mihai Chisu

    Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor

  • George - Alin Stefan

    Membru al Consiliului Reprezentantilor Acţionarilor